«Βία στη βία της απαιδευσίας και του μηδενισμού»: συμβολή στο διάλογο περί βίας στην ελληνική κοινωνία.

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για τα περιστατικά βίας στην ελληνική κοινωνία και την ιδεολογική ή όχι βάση που τα στηρίζει. Με αφορμή την σοβούσα κρίση, είναι γεγονός πως βιώνουμε πρωτόγνωρα, για μια σειρά γενεών, γεγονότα και παρακολουθούμε πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα με σημασία και προεκτάσεις που χρήζουν προσοχής. Με αφορμή μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που διοργανώθηκε τις προηγούμενες μέρες, καταθέτω ορισμένες σκέψεις, χωρίς [...]