Στη δίνη της Ιστορίας, ακόμη ένα σταυροδρόμι

Επισκοπώντας την Ιστορία από απόσταση, με την ασφάλεια και τη γνώση των γεγονότων που κάθε φορά προέκυψαν, είναι σαφής η πορεία της. Διακρίνονται οι φάσεις και τελικά τα αίτια από τα αποτελέσματα. Έτσι, μόνο μετά από κάποιο χρονικό διάστημα είναι εντελώς ορατό το ότι ένα ιστορικό συμβάν αποτέλεσε τη βασική αιτία, την ικανή και αναγκαία συνθήκη για να οδηγηθούμε, μέσα [...]