Η προσπάθειά μας για την προσέγγιση όσο το δυνατόν περισσότερων συμπολιτών μας, είναι εξ αντικειμένου δύσκολη όταν μιλάμε για τα μεγέθη της Περιφέρειας Αττικής. Είναι γεγονός πως η αλλαγή του “Καλλικράτη” και σε αυτό το πεδίο, “διευκόλυνε” και εξορθολόγισε τα πράγματα αφού περιόρισε το εύρος της (υπο)περιφέρειας στην οποία αναφέρονται οι υποψήφιοι. Και πάλι όμως οι πληθυσμοί στους οποίους απευθυνόμαστε με άμεσο τρόπο, είναι ανάλογοι μιας μεγάλης ελληνικής πόλης. Στο νότιο τομέα, ο πληθυσμός είναι της τάξης των 550.000!Σε αυτό το κοινό απευθυνόμαστε και όσο και αν το επιχειρούμε, τώρα αλλά και στη διάρκεια της παρουσίας μας όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς α) τη “μεσιτεία” φίλων και γνωστών, ανθρώπων που πιστεύουν σε εμάς αλλά και β) των ΜΜΕ, με τον πολλαπλασιαστικό τους ρόλο, δεν είναι εύκολο να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό, σε συνδυασμό με το σχετικά μειωμένο ενδιαφέρον των μίντια για το επίπεδο της Περιφέρειας (όσον αφορά στους συμβούλους), ειδικά μια και οι επικείμενες εκλογές είναι τριπλές.

Στην προσπάθειά μου λοιπόν, από ευτυχή συγκυρία και ακριβώς ανθρώπους που πιστεύουν στη δυνατότητα προσφοράς μου, μου δόθηκε βήμα για εκφορά δημοσίου λόγου, έστω και μικρής διάρκειας. Ευχαριστώ τους συντελεστές των εκπομπών για τη δυνατότητα, τα άλλα…στην κρίση σας.


action day 13/5/2014 από action24_tv