Επικοινωνήστε μαζί μου

Στο χώρο αυτόν, μπορείτε (και μάλιστα μπορώ να πω «παρακαλείσθε», αφού η επικοινωνία μεταξύ μας είναι το ζητούμενο) να υποβάλετε κάποιο σχόλιο ή ερώτηση προς εμένα με τρόπο άμεσο. Οι ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σας θα απαντιούνται και θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πάντα, «εγκαινιάζοντας» μια αδιαμεσολάβητη σχέση στην οποία ανέκαθεν πίστευα και στην οποία επενδύω. Η δική σας τροφοδότηση, στήριξη και κριτική είναι και η μοναδική ουσιαστική και μετρήσιμη δύναμη για τον κάθε επίδοξο πολιτικό, πόσο μάλλον το νέο.

Form email address is not set in Theme Options. Please fill in a valid address to make contact form work.