Σχετικά με την έκθεση για τα πεπραγμένα της Τρόικας

Όπως είναι γνωστό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέθεσε σε ειδική επιτροπή την εξέταση του τρόπου λειτουργίας και του ρόλου της Τρόικας στις χώρες που βρίσκονται υπό Πρόγραμμα Στήριξης. Μάθαμε για τους ελέγχους και την επίσκεψη στη χώρα μας, δεν είδαμε όμως αναλυτικά την Έκθεση στην οποία κατέληξε η επιτροπή. Η έκθεση ολοκληρώθηκε και υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου στις 13/03, [...]